Fiske

Vattnen i Ekenäs skärgård är kända för sitt goda fiske, framför allt på gädda, men även gös och abborre kan nappa längs vassorna.


Fiskelov

Före man börjar fiska måste man skaffa sig fisketillstånd. 18–64-åriga fiskare ska betala fiskevårdsavgift. Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är avgiftsfria allmänna fiskerätter, för vilka man inte behöver tillstånd. För allt annat fiske måste 18–64-åringar betala fiskevårdsavgift. Efter att ha betalat fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö i så gott som hela landet. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på Åland, i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller på områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna. Du hittar fiskeförbudsområdena på adressen: Kalastusrajoitus.fi.

För övrigt fiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha fisketillstånd av vattenområdets ägare. Detta gäller bland annat fiske med stående redskap, kräftfiske och fiske med fler än ett spö.

Så här betalar du fiskevårdsavgiften

Fiskevårdsavgiften är personlig. I samband med köpet efterfrågas namn, kontaktuppgifter och födelsetid. Du kan även köpa fisketillståndet för någon annan, då ska du ange de behövliga uppgifterna för den som du gör betalningen för.

Du kan betala fiskevårdsavgiften på adressen Eraluvat.fi, via Forststyrelsens tjänstenummer 020 69 2424, i Forststyrelsens naturum eller i R-kioskilta.

Fiskevårdsavgiften år 2020:

45 € / år

15 € / 7 dygn

6 € / dygn


Roddbåtar: 25€/dagLinder 440 Fishing 55€/dag (5hp)Båtarna hyrs ut i första hand i samband med stuguthyrning. Egen motor får användas.


Fiskevårdsavgift

22€ / år eller 7€ / vecka


Länsfiskekort

29€ / år eller 7€ / vecka